กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร MBA Online และ CEO MBA

กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร MBA Online และ CEO MBA

Share This Post

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต กิจกรรมดีๆที่ทางหลักสูตร MBA จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นกันเองให้กับนักศึกษาน้องใหม่ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว MBA และครั้งนี้ค่อนข้างพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านๆมาเพราะเป็นการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศร่วมกันของหลักสูตร CEO MBA และ หลักสูตร MBA Online เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2559 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch