การลงทะเบียน และตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

Share This Post

ประกาศ

การลงทะเบียน และตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA  

 

ลงทะเบียนออนไลน์ : วันที่ 23 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2563

คลิก >>> คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

วันชำระเงิน : วันที่ 7 – 20 ธ.ค. 2563

คลิก >>> วิธีพิมพ์ใบจ่ายค่าเทอม

ปฎิทินการศึกษา

คลิก >>> ปฎิทินการศึกษา

———————————————————————————————————————————————

ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

เริ่มเรียน                                    วันที่ 18 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2564

ภาคค่ำ                                      เริ่มเรียนวันที่ 18 มกราคม 2564

ภาคเสาร์-อาทิตย์                       เริ่มเรียนวันที่ 23 มกราคม 2564

 

คลิก>>> (ไฟล์) ตารางเรียน CEO MBA (รหัส 20)

คลิก>>> (ไฟล์) ตารางการบรรยาย CEO MBA (รหัส 20)

 

คลิก>>> (ไฟล์) ตารางเรียน CEO MBA (รหัส 19)

คลิก>>> (ไฟล์) ตารางการบรรยาย CEO MBA (รหัส 19)

 

หมายเหตุ : 1. นักศึกษา ปี 1 รอบ Summer รหัส 203 และรอบภาคต้น รหัส 201 ให้นักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

                2.ห้องเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

———————————————————————————————————————————————

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch