“ การเรียนปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้น ได้มากกว่าแค่เรียนบัญชีนะคะ อาจารย์ที่นี่ทั้งใจดีและพยายามเชิญท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ที่เวลาเราทำงานอาจจะไม่ได้เจอท่านได้ง่ายๆค่ะ แล้วเชิญมาอย่างหลากหลายสาขาด้วย ยังมีวิชาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทำให้เรารู้สึกว่า ต่อให้เราเรียนบัญชี แต่เราก็ต้องเรียนบัญชีไปแบบยุคสมัยใหม่ อีกทั้งบางวิชายังทำให้เรารู้สึกว่าเปิดโลกจริงๆ ค่ะ คือพอเราเรียนบัญชีมาเราก็จะรู้สึกว่า เรียนจบไปต้องเป็นนักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี แต่จริงๆ เราเป็นได้มากกว่านั้น เช่น นักวางระบบบัญชี, ผู้ตรวจสอบการทุจริต หรือ นักวางแผนภาษีของบริษัท และการเรียนที่นี่ยังทำให้มีโอกาสได้พบเจอพี่ๆในสายงานต่างๆ ทำให้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ ”

 

คุณผไทมาส กัณฑ์โย

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต