โปรโมชั่น 4:4 Hot Sale โปรฉ่ำ ดับร้อน
รับส่วนลดฉ่ำๆ สูงสุด 5,000 บาท
เพียงสมัครหลักสูตร ป.โท – เอก กับ GS.UTCC ทันทีตอนนี้

เพียงสมัครเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 4 – 16 เมษายน 2567 นี้เท่านั้น

 

  • ระยะเวลาในการรับโปรโมชั่น ผู้ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 16 เมษายน 2567 เท่านั้น
  • ขั้นตอนการสมัครเรียนเพื่อรับโปรโมชั่น ผู้สมัครต้องทำการสมัครเรียนในระบบและทำการชำระค่าสมัครให้เรียบร้อยทุกขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 4 – 16 เมษายน 2567 เท่านั้น
  • ช่องทางการสมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/register/
  • รูปแบบการรับส่วนลด ทางมหาวิทยาลัยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในระบบ ในช่วงเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2567
  • เงื่อนไขการรับส่วนลด
   1.นักศึกษาไม่มียอดค้างชำระในระบบนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงช่วงที่จะได้รับส่วนลด
   2.นักศึกษาจะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขพ้นสภาพนักศึกษาหรือลาพัก
   3.โปรโมชั่นนี้สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้โปรโมชั่นศิษย์เก่าเท่านั้น

ช่องทางการรับสมัคร
ผู้สมัครกรอกสมัครกับทางบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย ทาง https://gs.utcc.ac.th/register/

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 095-3675512