โปรโมชั่น ยกแก๊งค์มาเรียนต่อ ป.โท – เอก ม.หอการค้าไทย รับทุนส่วนลดฟินๆ 5,000 บาท!
จะมาเดี่ยวพบเพื่อนใหม่ หรือ จับมือเพื่อนมาสมัครเรียน ก็มีสิทธิ์รับทุน!

 

 • มาเดี่ยว เตรียมมาพบเพื่อนใหม่ รับทุน 5,000 บาท
 • มาเป็นคู่ จับมือเพื่อนสนิทมาเรียน รับทุนคนละ 5,000 บาท
ลงทะเบียนจองสิทธิ์รับทุนส่วนลดตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน 2567
และสมัครในระบบภายใน 31 พฤษภาคม 2567
 
  • ระยะเวลาในการรับโปรโมชั่น ลงทะเบียนจองสิทธิ์รับทุนส่วนลดตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน 2567 และสมัครในระบบภายใน 31 พฤษภาคม 2567
  • ขั้นตอนการสมัครเรียนเพื่อรับโปรโมชั่น ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนสมัครรับทุน >> https://forms.gle/TWWtTpadJCsTxDz48 ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน 2567
   แล้วสมัครเรียนในระบบและทำการชำระค่าสมัครให้เรียบร้อยทุกขั้นตอนภายใน 31 พฤษภาคม 2567
  • ช่องทางการสมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/register/
  • รูปแบบการรับส่วนลด ทางมหาวิทยาลัยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในระบบ ในช่วงเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2567
  • เงื่อนไขการรับส่วนลด
   1.นักศึกษาไม่มียอดค้างชำระในระบบนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงช่วงที่จะได้รับส่วนลด
   2.นักศึกษาจะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขพ้นสภาพนักศึกษาหรือลาพัก
   3.โปรโมชั่นนี้สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้โปรโมชั่นศิษย์เก่าเท่านั้น

ช่องทางการรับสมัคร
ผู้สมัครกรอกสมัครกับทางบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย ทาง https://gs.utcc.ac.th/register/

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 095-3675512