ภาพบรรยากาศ
“The Dots” Special Talks and Networking Events
💙Making the Dots EP1: Techsauce Global Summit
The 13-Year Journey: Making the Dots of 15,000 Innovators
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา