หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน (Analyst MBA)

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “LiVE Exchange ตลาดสำหรับ SMEs & Startup”

ได้รับเกียรติจาก คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566