นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยด้วยการนำเสนอหัวข้อวิจัยที่ตกผลึกระดับหนึ่งภายหลังการอบรมและทำ Thesis workshop ที่คณะจัดให้
โดยมีรุ่นพี่ที่บินตรงมาจากสกลนคร – รุ่นน้อง และคณาจารย์มานั่งร่วมเป็นกำลังใจมากมาย
เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2566
ณ โรงแรม Courtyard by Marriott พัทยา จังหวัดชลบุรี