🎆 ขอเชิญร่วมงานเสวนา “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์: เรื่องเล่าจากงานวิจัย”
📍เสวนาผลงานวิจัย เรื่อง
“การจัดการตราสินค้าบุคคลของ ธงไชย แมคอินไตย์
และความผูกพันมั่นคงของแฟนคลับ”

ผู้ร่วมเสวนา
👉ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์
👉คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร (เบคกี้)
👉คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย (ผู้ดำเนินรายการ)

😊 จัดโดย หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

📅 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566
⏰ เวลา 9.30-12.00 น.
📍 ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
💁‍♀️ ลงทะเบียนคลิกเลย: https://forms.gle/t4RTEou3eApynxFS8
✳️กำหนดการและรายละเอียดงาน: https://bit.ly/3rUH3p2