ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา Click >>>รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

>> วิธีปริ้นต์ใบ Pay in slip <<

 การชำระเงิน การลงทะเบียน และรายละเอียดต่างๆสำหรับนักศึกษาใหม่ ให้ตรวจสอบในอีเมลส่วนตัวของนักศึกษา