คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ CEO บริษัท โซดา น้ำชา จำกัด เจ้าของร้าน whitestory ร้านgrab and Go อาหารและ bakery ที่มีถึง 60สาขา ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาบัญชีมหาบัณฑิต ในหัวข้อ “จากนักบัญชี สู่เจ้าของกิจการ” คุณแววได้บอกเล่าประสบการณ์ ตอบคำถาม และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในรายวิชาGA507 สัมมนาการบัญชีบริหาร หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในการสัมมนาการบัญชีบริหารในครั้งนี้ คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ CEO บริษัท โซดา น้ำชา จำกัด เล่าประสบการณ์จากการเป็นนักบัญชีสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การบรรยายมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำอันมีค่าแก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต โดยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความท้าทายและผลตอบแทนของการเป็นผู้ประกอบการ โดยสรุปประเด็นสำคัญระหว่างการสัมมนาที่ คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ ได้นำมาถ่ายทอดดังนี้

1. การเดินทางจากนักบัญชีสู่เจ้าของธุรกิจ:
คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ เริ่มบรรยายโดยสรุปการเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากการเป็นนักบัญชีสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยแบ่งปันความท้าทายที่ได้เผชิญ บทเรียนที่ได้เรียนรู้ และช่วงเวลาสำคัญในการก่อตั้ง เจ้าของร้าน whitestory ร้านgrab and go ที่ขายอาหารและ bakery

2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง:
คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ พูดถึงการเปลี่ยนจากการเป็นนักบัญชีมาเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะที่กว้างขึ้น นอกเหนือจากด้านเทคนิคของการบัญชี ในฐานะนักบัญชี เราต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ตีความแนวโน้ม และทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน อย่างไรก็ตาม ในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทักษะเพิ่มเติม เช่น ความเป็นผู้นำ การตลาด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ถือเป็นสิ่งสำคัญ

2 การยอมรับความเป็นผู้ประกอบการ:
ประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่พูดคุยกันระหว่างการสัมมนาคือความสำคัญของการยอมรับกรอบความคิดของผู้ประกอบการ คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องคิดให้ไกลกว่าบทบาทการบัญชีแบบเดิมๆ และสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ ท่านเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ การรับความเสี่ยงที่คำนวณได้ และการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ

3. การสร้างสมดุลระหว่างการบัญชีและการจัดการธุรกิจ:
คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจพื้นฐานของการบัญชีและบทบาทของการบัญชีในการจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิผล โดยอธิบายว่าความรู้ทางบัญชีของท่านทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขันในการวิเคราะห์งบการเงิน จัดการงบประมาณ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้อย่างไร นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความเฉียบแหลมทางการเงินที่แข็งแกร่ง และใช้หลักการบัญชีเป็นรากฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

4 การเอาชนะความท้าทาย:
ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ เผชิญกับความท้าทายมากมาย และท่านก็ได้แบ่งปันกลยุทธ์ในการเอาชนะสิ่งเหล่านั้น โดยกล่าวถึงความสำคัญของความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่น และความอุตสาหะในการรับมือกับความซับซ้อนของโลกธุรกิจ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5 คำแนะนำสำหรับเจ้าของธุรกิจในอนาคต:
คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ ปิดท้ายด้วยการให้คำแนะนำอันทรงคุณค่าแก่เจ้าของธุรกิจที่มีความมุ่งมั่น ท่านเน้นย้ำถึงความสำคัญของความหลงใหล ความทุ่มเท และการทำงานหนักในการบรรลุความสำเร็จของผู้ประกอบการ ท่านสนับสนุนให้นักศึกษาไล่ตามความฝัน เรียนรู้จากความล้มเหลว และสร้างจุดแข็งตัวเองด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็ง

การบรรยายของ คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ ให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับเส้นทางจากการเป็นนักบัญชีสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ ความท้าทาย และคำแนะนำของท่านเป็นแรงบัลดาลใจสำหรับผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่น การบรรยายในวันนี้ถือเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ว่าทักษะการบัญชีจะเป็นพื้นฐาน แต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการเปิดรับความท้าทาย การสร้างทีมที่แข็งแกร่ง และการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ ทุกคนสามารถก้าวกระโดดจากนักบัญชีไปสู่เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้