ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 
2566 (รอบ 5)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 

 

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา Click >>>รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 การชำระเงิน การลงทะเบียน และรายละเอียดต่างๆสำหรับนักศึกษาใหม่ ให้ตรวจสอบในอีเมลส่วนตัวของนักศึกษา