วิทยากรพิเศษ คุณเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ.สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)
ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และการดำเนินกิจการในตลาดระหว่างประเทศ ให้กับนักศึกษา ในรายวิชา
MG 503 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและผู้จัดการธุรกิจที่มีความมุ่งมั่น เพื่อให้ความกระจ่างในหัวข้อนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จึงได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ทางด้านนี้และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือ คุณเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดที่นับถือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
การบรรยายในคลาสนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภาพรวมของการบรรยายและเน้นประเด็นสำคัญสำหรับนักศึกษาและผู้ประกอบอาชีพที่แสวงหาความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ

1. ทำความเข้าใจธุรกิจระหว่างประเทศ:
การบรรยายของ คุณเพชร พะเนียงเวทย์ เริ่มต้นด้วยภาพรวมพื้นฐานของธุรกิจระหว่างประเทศ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การทำความเข้าใจกรอบกฎหมายและกฎระเบียบ และการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดต่างๆ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้วางรากฐานให้นักเรียนเข้าใจความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจในระดับโลก

2 การสำรวจตลาดโลก:
ประเด็นหลักประการหนึ่งของการบรรยายคือความสำคัญของการวิจัยและการวิเคราะห์ตลาด คุณเพชร พะเนียงเวทย์ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการวางแผนที่พิถีพิถัน รวมถึงการระบุตลาดเป้าหมาย การประเมินการแข่งขัน และการประเมินแนวโน้มของตลาด ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถวางตำแหน่งตนเองอย่างมีกลยุทธ์และใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้

3. การสร้างความสัมพันธ์ระดับโลกที่แข็งแกร่ง:
คุณเพชร พะเนียงเวทย์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งในธุรกิจระหว่างประเทศ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความไว้วางใจ และความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ ธุรกิจสามารถสร้างความร่วมมือระยะยาว รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด และจัดการกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย

4. การปรับกลยุทธ์การตลาด:
ในตลาดโลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ คุณเพชร พะเนียงเวทย์ แบ่งปันประสบการณ์และกลยุทธ์ในการปรับแคมเปญการตลาดให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นไปจนถึงเทคนิคการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความคล่องตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

5 การยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี:
คุณเพชร พะเนียงเวทย์ เน้นย้ำว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจระหว่างประเทศ คุณเพชร พะเนียงเวทย์ ได้พูดคุยถึงการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และการควบคุมการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถปฏิวัติการดำเนินธุรกิจและขยายการเข้าถึงตลาดได้อย่างไร ด้วยการเปิดรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก

วิทยากร คุณเพชร พะเนียงเวทย์ ให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับโลกของธุรกิจระหว่างประเทศ ช่วยให้นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ ด้วยการทำความเข้าใจพื้นฐาน การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถวางตำแหน่งตัวเองเพื่อความสำเร็จในตลาดต่างประเทศได้ การบรรยายนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการก้าวทันเทรนด์และแนวปฏิบัติล่าสุดในภูมิทัศน์ธุรกิจทั่วโลกที่ขยายตัวอยู่ตลอดเวลา