พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ติดต่อสอบถาม

  • สอบถามข้อมูลงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.02-697-6876 และ 02-697-6873
  • ชำระค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา ติดต่อ กองการเงิน โทร.02-697-6021-2 และ 02-697-6025 หรือ Facebook UTCC : Financial Affairs Office
  • ฝึกซ้อมบัณฑิต/การแต่งกายเข้ารับปริญญา ติดต่อ โทร.02-697-6897 และ 086-909-8887
  • เสื้อครุยวิทยฐานะ/แถบเกียรตินิยม ติดต่อ โทร.02-697-6896, 02-697-6338
  • ถ่ายภาพบัณฑิต ติดต่อ โทร.02-697-6787