ภาพบรรยากาศการเรียนวิชา MB508 การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566
บรรยายโดยอาจารย์พิเศษ คุณปฤณ จำเริญพานิช
ตำแหน่งปัจจุบัน :
2566 – ปัจจุบัน Academy Course Director บริษัท Real Smart
2566 – ปัจจุบัน Marketing Consultant
2566 – ปัจจุบัน Co-Founder BKK Beauty Club Clinic
2566 – ปัจจุบัน Founder Facebook Fan Page “Performance Marketing”
2566 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรด้าน Digital Marketing ม.หอการค้าไทย และ ม.ศรีปทุม
2565 – ปัจจุบัน นักเขียนบทความการตลาดด้าน Performance Marketing ให้เว็บการตลาดวันละตอน
EverydayMarkeing.co
2558 – ปัจจุบัน วิทยากรด้าน Digital Marketing และ Performance Marketing ให้กับบริษัทองค์กรชั้นนำ

———

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ พร้อมรับทุนสนับสนุนการสอบ AISA

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ “บัณฑิตวิทยาลัย”
Line Official : @𝗴𝘀𝘂𝘁𝗰𝗰
Facebook :GSUTCC
Website : https://gs.utcc.ac.th/amba
Tel. 095-367-5512
———
#UTCC #หอการค้าไทย #ตลาดหลักทรัพย์ #SET #LetsPlay #FollowYourDreams #aMBA #นักวิเคราะห์ #การลงทุน #Crypto