💡สร้าง ‘เด็กหัวการค้า’ นักรบเศรษฐกิจรุ่นถัดไปกับเรา!

หากคุณพร้อมและมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจกับน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่

เราขอเชิญท่านลงทะเบียนเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) เพื่อนำประสบการณ์จริงจากนักธุรกิจตัวจริง ต่อยอดร่วมกับคณาจารย์ที่มีความสามารถของ UTCC

ลงทะเบียนคลิก
https://bit.ly/3Pj8OQ6

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายประสานงานสิทธิประโยชน์ SMEs
02 018 6888 ต่อ 3070, 2660