ได้เปรียบกว่า…ถ้ารู้กฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจ
หากคุณเข้าใจ รู้ลึก รู้จริงในข้อกฎหมายเฉพาะด้าน

“5 คอร์สวิชากฎหมาย” ให้เลือกเรียน
พร้อมรับประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1. สัมมนากฎหมายธุรกิจยุคใหม่
2. การระงับข้อพิพาททางเลือกเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
3. กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง
4. กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
5. กฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

📖 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 14 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

📍 สมัครเรียนได้ทาง
https://tinyurl.com/yyrravk8

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website: https://gs.utcc.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/GSUTCC/
โทรศัพท์/Id Line 095-367-5512 หรือ 081-278-4559
Line Officia : @gsutcc
Twitter : @gs_utcc
IG: gs.utcc