แขกรับเชิญพิเศษคลาสสัมมนาการสื่อสารการตลาด ของผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ หนึ่งในวิชาสำคัญของหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด ได้แก่ คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาดและนวัตกรรม เดนท์สุ ประเทศไทย

โดยคุณโอลิเวอร์ได้แชร์ประสบการณ์การทำกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด กว่า 30 ปี และกล่าวถึงแนวโน้มในการทำงานด้านสื่อสาร ใจความสำคัญว่า

📌การสร้างแบรนด์ในปัจจุบัน เป็นการออกแบบประสบการณ์ลูกค้า สร้างคุณค่าที่จะมอบให้ และลูกค้าจะเป็นสร้าง Story พูดถึงเราเอง

📌นักสื่อสารต้องเข้าใจบริบทรอบๆ การสื่อสาร มองแบบสหวิทยาการ มองสภาพการแข่งขัน และหา disruptor ของเราให้เจอ

📌อย่ามองลูกค้าเป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่มองเป็น “มนุษย์” หาความต้องการ ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ แบบมนุษย์ด้วยวิธี ethnography

📌นักนิเทศศาสตร์ ต้องเป็นนักบริหารเมตตา ให้พรคนที่คิดต่างกับเราก่อนเสมอ

📌การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่าให้เป็นเรื่อง Top Down ต้อง empower ให้พนักงานได้ช่วยกันสร้าง ต้องรับฟังให้มาก เพราะเป็นหน้าที่เราที่ต้องช่วยสร้าง next generation leaders

📌ศาสตร์ทางการสื่อสารตลาด ไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อขายของเสมอไป แต่สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนหรือส่งมอบ value ดีๆ ให้กับคนอื่น และสังคมด้วย