ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 (Summer รอบ 3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา 

Click >>>รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 การชำระเงิน การลงทะเบียน และรายละเอียดต่างๆสำหรับนักศึกษาใหม่ ให้ตรวจสอบในอีเมลส่วนตัวของนักศึกษา