แคมเปญ “เพื่อนชวนเพื่อน” มาเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก ทุกหลักสูตร ที่ม.หอการค้าไทย
รายละเอียดแคมเปญ “เพื่อนชวนเพื่อน” เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก ทุกหลักสูตร ที่ม.หอการค้าไทย
 
● นักศึกษาปริญญาโท – เอก ปัจจุบัน ชวนได้ไม่จำกัดจำนวน แนะนำเพื่อนมาเรียน จะได้รับ voucher 
    3,000 บาท/คน (โดยเลือก voucher จาก Apple, The Mall (EmQuartier, EmSphere, Paragon), Lazada 
    Gift Card หรือ Central Shopping Mall)
● ผู้สมัครที่ได้รับการแนะนำให้มาสมัคร จะได้รับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท
● ผู้สมัครใช้โค้ดรหัส เพื่อนชวนเพื่อน เป็นรหัสนักศึกษาของผู้แนะนำ ในการขอรับสิทธิ์
● ผู้แนะนำใช้โค้ดรหัส เพื่อนชวนเพื่อน เป็นรหัสนักศึกษาของผู้สมัคร ในการขอรับสิทธิ์
● ทั้งผู้แนะนำ และ ผู้สมัครใหม่ ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนในแบบฟอร์ม จึงจะถือว่าสมบูรณ์  
● หมดเขตขอรับสิทธิ์ เพื่อนชวนเพื่อน วันที่ 30 มิถุนายน 2567 
 
เงื่อนไข*
1. ศิษย์เก่า/ปัจจุบัน ปริญญาโท – เอก ผู้แนะนำจะได้รับ voucher เมื่อเพื่อนจ่ายค่าลงทะเบียนครบ 1 ภาคการศึกษาแรก 
(ไม่รวมภาคพิเศษ และภาคฤดูร้อน)
2. ผู้สมัครเรียนจะได้สิทธิ์ลด 5,000 บาทในเทอมที่ 2 ของการเรียน เมื่อลงทะเบียนครบจำนวน
3. ส่วนลด 5,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้โปรโมชั่นศิษย์เก่าเท่านั้น
4. สมัครเรียนระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน เท่านั้น

👉สามารถเข้ากรอกข้อมูลขอรับสิทธิ์ได้ที่ https://forms.gle/2vVXSUZMxwK8gU1C6
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด