ใครมีฝันอย่ารอช้า 🧏🏻 รีบมาเลยกับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ 😎
เปิดทั้ง ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 และทุนนี้ Up to 90% เชียวนะ 🥰

รู้แบบนี้อย่ารอช้า รีบมาสมัครเลยตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 เมษายน เท่านั้น 🫶🏻

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 14 ชั้น 1
ใน วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ( เว้นวันหยุดราชการ )
โทs. 02-6976941

#เด็กหัวการค้า #Followyourdreams #igniteyourpassion #PracticeUniversity #Dreamscometrue #เด็กหัวการค้า #UTCC #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #ทุนความสามารถพิเศษ #ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ #Dek67 #สถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม