“คริปโตเคอเรนซี่ (Cryptocurrency) หรือ “เงินในอนาคต” จะเข้ามาแทนที่ ธนบัตร หรือไม่
อะไรที่ AI ทำไม่ได้ในตอนนี้ จะทำได้เพราะพวกเรา
มาค้นหาคำตอบ และวิจัยร่วมกันกับทีมวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านนี้ ที่ ม. หอการค้าไทย”

💡เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้

💡มีการจัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์

สมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/admission/

ข้อมูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

https://gs.utcc.ac.th/wp-content/uploads/19-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการเงิน.pdf

คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน :

https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม

LINE : @GSUTCC

หรือ

คุณกิตติภณ ลีทัพไทย
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน : 02-697-6885