“อยากมี cryptocurrency เป็นของตัวเอง
สมัครเลย ปโท Fintech ม.หอการค้าไทย”

💡เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้
💡มีการจัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
💡เปลี่ยนสายอาชีพเป็น data science ได้
💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์

สมัครเรียน https://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp

ข้อมูล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
https://gs.utcc.ac.th/wp-content/uploads/08-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน.pdf

คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน :
https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
หรือ
คุณกิตติภณ ลีทัพไทย
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน : 02-697-6885