“ถ้า…คุณอยากเป็น…นักวิเคราะห์การเงิน นักบริหารความเสี่ยง หรือผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีความรู้ทางด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สถิติ และการโปรแกรม ….ติดต่อได้ที่…หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน @มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”

💡หลักสูตรภาคค่ำ : วันจันทร์ – ศุกร์ 18.00 – 21.00 น. (สัปดาห์ละ 1 วัน)และวันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.

💡เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้

💡มีการจัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์

สมัครเรียน http://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp

ข้อมูล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

https://bit.ly/2Ry0Zf9

คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน :

https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม

LINE : @GSUTCC

หรือ

คุณกาญจนา เกรียงไกรสิริกุล

✉️ อีเมล์: [email protected]

☎️ เบอร์ติดต่อภายใน: 02-6976885