“นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก คุณจะวิ่งตามเทคโนโลยี หรือ จะบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้อย่างลงตัว คุณเลือกได้
มาเรียน ป.โท DITM ที่ ม.หอการค้าไทยกัน”

💡หลักสูตรภาคค่ำ : วันจันทร์ – ศุกร์ 18.00 – 21.00 น. (สัปดาห์ละ 2 วัน)และวันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.
💡เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้
💡มีการจัดศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์

DITM ม.หอการค้าไทย ให้อะไรคุณ
•การจัดการและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจยุคใหม่
•การบริหารโครงการยุคดิจิทัลต้องเป็นแบบ Agile
•การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความลับของธุรกิจยุคดิจิทัล
•Data is King: มองความสำคัญของข้อมูลให้เห็นและใช้ให้เป็น
•Digital Leadership Mindset

สมัครเรียน http://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp
ข้อมูล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
https://bit.ly/3umTOF8
https://www.facebook.com/utcc.ditm/
http://www.utcc.ac.th/ditm

คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน :
https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC

หรือ
คุณกาญจนา เกรียงไกรสิริกุล
✉️ อีเมล์: [email protected]
☎️ เบอร์ติดต่อภายใน: 02-6976885