“พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำองค์กรด้วยทักษะด้านเศรษฐศาสตร์กับการจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ในยุคเศรษฐกิจแบบ New Normal”

💡เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ สามารถจบได้ภายใน 3 ปี
💡หลักสูตร 3 ปี เรียน Course Work เพียง 1 ปี
💡เข้าร่วมเวที conference นานาชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยประสบการณ์
💡พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำองค์กรด้วยทักษะด้านเศรษฐศาสตร์กับการจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
💡อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์สมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/admission/

ข้อมูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
https://gs.utcc.ac.th/wp-content/uploads//หลักสูตรปริญญาเอก-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-9.pdf
คำถามที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียน :
https://gs.utcc.ac.th/faq/

สอบถามเพิ่มเติม
LINE : @GSUTCC
WEBSITE: http://gs.utcc.ac.th
โทร : 02-6976883

หรือ
คุณเพชรรัตน์ แจ้งจั่น
✉️ อีเมล์ : [email protected]
☎️ เบอร์ติดต่อภายใน : 02-6976883