“เรียนรู้จากของจริง ได้ประสบการณ์ที่สุดยอดกว่าใคร เพราะการได้เจอประสบการณ์จริง และได้ไปดูงานบริษัทใหญ่ๆ รวมทั้งมีวิทยากรณ์ที่มีประสบการณ์มาแชร์ความรู้ โดยทุกหลักสูตรจะสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ทำให้เราพัฒนาเป็นสุดยอดในด้านต่างๆขององค์กรได้”

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ม.หอการค้าไทย

สามารถเลือกเรียนได้ทั้งภาคเสาร์-อาทิตย์ , วันเสาร์วันเดียว หรือวันอาทิตย์วันเดียว

สมัครเรียน https://gs.utcc.ac.th/admission/

🔰 รายละเอียดหลักสูตร

https://gs.utcc.ac.th/master-degree/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

LINE : @GSUTCC

WEBSITE : https://gs.utcc.ac.th

TEL : 095-3675512 , 02-6976881-6