งานประชุมวิชาการที่แนะนำ

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 12
หัวข้อ “SIGNAL COMES AND GOES: CREATIVITIES AFTER REOPENING WORLD 2023,
THE CHANGE IN SOCIETY AND CULTURE FOR SMART CITY”
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด >> https://www.facebook.com/SmartsSociety/

INTERNATIONAL Research CONFERENCES-Amsterdam, Tokyo and Seoul

The European Research Center is a renowned platform that provides an exceptional networking opportunity for scholars from diverse fields of study such as Business, Management and Social Sciences. Our institute is dedicated to empowering and encouraging research scholars.
Amsterdam (Netherland)| February 24-25, 2024
1st International Conference on Research in the Field of Education, Social and Cultural Issues
Tokyo, Japan | March 23-24, 2024
1st International Conference on Social Entrepreneurship, Economic Sustainability and Sustainable Development
For all upcoming conferences please visit below link
Selected papers will be published in scopus index journal .
For any query related to conferences, feel free to contact us.
Ms. Georgia
ERC Conference Organizer

16th Global Conference on Business and Social Sciences (16th GCBSS)

The 16th Global Conference on Business and Social Sciences 2024 will accept the papers in the fifteen thematic areas with multiple research approaches and methodologies. This includes the papers on specific management areas ranging from accounting through economics and banking to general management and marketing and the methodologies ranging from hypothetic-deductive approaches through qualitative case studies to critical theorisations. Also, conference associated journals entertain the papers with trans-disciplinary flavors, including the ones addressing the issues in the areas ranging from education through psychology to political science and culture and society, and drawing on these each other’s discipline. Hence, the conference provides a platform for wide-ranging issues, which captures contemporary developments in business, management and the social sciences within which a wide range of networking opportunities can be nurtured for the advancement of future research and global collaboration. This approach is now vital in research endeavours as business, management and education practices are increasingly prone to an era of cross-fertilization through meaningful multi-disciplinary collaborations.

Link http://gcbss.org/index.html

 

 

2024 Osaka and Hokkaido Summer Conferences / Submission Deadline March 1st

We are excited to announced that the 2024 World Talk, We Talk Social Science Conferences will be held in Osaka and Hokkaido, Japan.

The theme of this summer’s conferences will revolve around topics such as the digital age, culture in the Asia-Pacific region, and climate change. We warmly welcome submissions and participation in discussions. Your contribution and presence are sure to enrich this event, leaving everyone with wonderful experiences and memories to cherish this summer.

We expect to meet you in Summer, 2024 !!

 

Osaka International Conferences on Social Science ( 07/04-07/06, 2024 )

Submission Deadline March 1st

Notification of Acceptance From March 18

Registration Deadline April 30

**************************************************

 

4th ICBMSS / More details, please visitwww.icbmss.org

International Conference on Innovation on Global Business, Marketing, Social Sciences & Economics

Special Session – Challenges of Data Privacy in the Digital Age

ICBMSS Secretariat Email > [email protected]

การประชุมวิชาการระดับชาติที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
เปิดรับทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567
รายละเอียด คลิ๊ก >> https://conference.bu.ac.th/

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยยุคใหม่ กับการพัฒนาสังคมด้วย Soft Power”

สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยยุคใหม่ กับการพัฒนาสังคมด้วย Soft Power”
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด คลิ๊ก >> https://conference.bu.ac.th/

15th International Conference on Thai Studies (ICTS15) July 11-13, 2024 | Chonburi, Thailand hosted by Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University

15th International Conference on Thai Studies (ICTS15)
July 11-13, 2024 | Chonburi, Thailand
hosted by Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University

🔸Abstract paper submission: Now – March 31, 2024
🔸Deadline for early bird registration: April 30, 2024
🔸Full paper submission: April 30, 2024
🔸Deadline for full paper submission: May 15, 2024
Submit at: https://icts15.huso.buu.ac.th/

Keynote Speakers:
🔹 Professor Emeritus Thongchai Winichakul, University of Wisconsin-Madison
🔹 Professor Thanet Aphornsuvan, Thammasat University
🔹 Professor Emeritus Philip Hirsch, University of Sydney
🔹 Professor Piriya Krairiksh, Piriya Krairiksh Foundation

Special Lectures
🔹Professor Katherine Bowie, University of Wisconsin-Madison
🔹Emeritus Professor Peter Jackson, Australian National University

#ICTS15 #InternationalConference #ThaiStudies #HUSOBUU

Extended Producer Responsibility (EPR) as a driver for sustainable development: Experiences from Europe and Responses from Thailand 26 March 2024: 9 -12 am. Room 5201, Graduate School Building, University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)

EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR)

AS A DRIVER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Experiences from Europe and Responses from Thailand

26 MARCH 2024 : 9.00 A.M. – 12.00 P.M.

ROOM 5201, GRADUATE SCHOOL BUILDING, UTCC
https://www.facebook.com/utccecon?mibextid=eQY6cl