คุณพีรดา ศุภรพันธ์ แชร์กลยุทธ์ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา สู่ความสำเร็จของสตาร์ทอัพไทยในยุโรป

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คุณพีรดา ศุภรพันธ์ Co-Founder บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ “Intellectual Property Protection กรณีศึกษา Tasted Better ธุรกิจสตาร์ทอัพไทยโตในยุโรป” ให้กับนักศึกษา CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในโอกาสนี้ คุณพีรดาได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มักเผชิญกับความท้าทายในเรื่องนี้ เธอนำเสนอกรณีศึกษาของ Tasted Better ธุรกิจสตาร์ทอัพไทยที่ประสบความสำเร็จในยุโรป อธิบายถึงกลยุทธ์การปกป้อง IP ที่ Tasted Better ใช้เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

เนื้อหาสำคัญของการบรรยายครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

  • ความสำคัญของการปกป้อง IP : ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจสตาร์ทอัพ ช่วยปกป้องไอเดีย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
  • ประเภทของ IP : การบรรยายอธิบายประเภทของ IP ที่สำคัญ เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และความลับทางการค้า
  • กลยุทธ์การปกป้อง IP : คุณพีรดานำเสนอกลยุทธ์การปกป้อง IP ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของ IP และความต้องการของธุรกิจ
  • กรณีศึกษา Tasted Better : อธิบายวิธีการที่ Tasted Better ใช้กลยุทธ์การปกป้อง IP เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดยุโรป
  • คำแนะนำสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ : คุณพีรดามอบคำแนะนำให้กับนักศึกษา CEO MBA เกี่ยวกับวิธีการปกป้อง IP สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพของตนเอง

การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาอย่างมาก มีการถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก นักศึกษาต่างประทับใจในเนื้อหาที่นำเสนอซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพของตนเอง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคุณพีรดา ศุภรพันธ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และขอขอบคุณสำหรับความรู้และประสบการณ์อันมีค่าที่มอบให้นักศึกษา

เว็บไซต์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต https://gs.utcc.ac.th/mba/