คุณซัน กระทรวง จารุศิระ แบ่งปันความรู้ด้านการลงทุน “Technical to Fundamental” แก่นักศึกษาหลักสูตร 𝗮𝗠𝗕𝗔

เสริมทัพนักลงทุนรุ่นใหม่หลักสูตร 𝗮𝗠𝗕𝗔 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 – สถาบัน SUPER TRADER REPUBLIC ผู้นำด้านการให้ความรู้แก่นักลงทุน จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Technical to Fundamental” โดยคุณซัน กระทรวง จารุศิระ ผู้ก่อตั้ง สอนนักศึกษาหลักสูตร 𝗮𝗠𝗕𝗔 (𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝘁 𝗠𝗕𝗔) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่: อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5303 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เนื้อหา:

กลยุทธ์การวิเคราะห์หุ้นแบบ Technical Analysis
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
กลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสาน Technical to Fundamental

วิทยากร: คุณซัน กระทรวง จารุศิระ ผู้ก่อตั้ง SUPER TRADER REPUBLIC

ผู้เข้าร่วม: นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร 𝗮𝗠𝗕𝗔 (𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝘁 𝗠𝗕𝗔) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ประจำวิชา:

อาจารย์ ดร.อารดา มหามิตร
อาจารย์ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและแนวทางการวิเคราะห์หุ้น
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนจริง
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ

ผลลัพธ์:

นักศึกษาได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นทั้งแบบ Technical Analysis และ Fundamental Analysis
นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการลงทุนจริง
นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่ดีขึ้น

อาจารย์ ดร.อารดา มหามิตร กล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี นักศึกษามีความสนใจในเนื้อหามาก

“ทาง SUPER TRADER REPUBLIC มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ” คุณซัน กระทรวง จารุศิระ ผู้ก่อตั้ง SUPER TRADER REPUBLIC กล่าวเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ SUPER TRADER REPUBLIC

SUPER TRADER REPUBLIC เป็นสถาบันสอนเทรดหุ้นอันดับ 1 ของประเทศไทย ก่อตั้งโดย คุณซัน กระทรวง จารุศิระ อดีตนักเทรดมืออาชีพ

#นักลงทุน #เทรดหุ้น #TechnicalAnalysis #FundamentalAnalysis #SUPERTRADERREPUBLIC #หลักสูตรMBA #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

#AnalystMBA #MB503 #พฤติกรรมองค์กร #การจัดการ #กลยุทธ์ #ความสำเร็จ

#ลงทุน #ความรู้ #ประสบการณ์ #วิทยากร #ซันกระทรวง #จารุศิระ

#SUPERTRADER #หุ้น #ตลาดหุ้น #เทรดเดอร์ #มืออาชีพ