ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคต้น รอบ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Share This Post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 
2565 (ภาคต้น รอบ 2)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 

 

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา Click >>>รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

 การชำระเงิน การลงทะเบียน และรายละเอียดต่างๆสำหรับนักศึกษาใหม่ ให้ตรวจสอบในอีเมลส่วนตัวของนักศึกษา

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch