ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 
2565 (ภาคปลาย รอบ 2)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

 

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา Click >>>รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

 

 การชำระเงิน การลงทะเบียน และรายละเอียดต่างๆสำหรับนักศึกษาใหม่ ให้ตรวจสอบในอีเมลส่วนตัวของนักศึกษา