6 คอร์สวิชากฎหมาย

 

ได้เปรียบกว่า…ถ้ารู้กฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจ

หากคุณเข้าใจ รู้ลึก รู้จริงในข้อกฎหมายเฉพาะด้าน

“6 คอร์สวิชากฎหมาย” ให้เลือกเรียน

พร้อมรับประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

✅ กฎหมายองค์กรธุรกิจขั้นสูง

✅ ภาษีนิติบุคคลและการวางแผนภาษี

✅ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์เบื้องต้น

✅ กฎหมายล้มละลายขั้นสูง

✅ กฎหมายธุรกิจยุคใหม่

✅ กฎหมายพาณิชยนาวี

เรียนวันเสาร์อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 14 สิงหาคม 64 เป็นต้นไป

สมัครเรียนได้ทาง

https://bit.ly/3zuWxPM

ดูและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website: https://gs.utcc.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/GSUTCC/

โทรศัพท์/Id Line 095-367-5512 หรือ 081-278-4559

Twitter : @gs_utcc

IG: gs.utcc