เอกพล เจริญประเสริฐกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

ความรู้สึกเดียวของผม ณ วันที่จบการศึกษา คือ “ผมโชคดีมากครับ” ที่ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ เพราะทำให้ผมได้ความรู้เฉพาะทางที่ใช้ได้จริงในวงการตลาดหุ้น และได้เจอกับมิตรภาพดี ๆ ที่ยังคอยช่วยเหลือกันจนถึงปัจจุบัน

 

CISA ,CFP

Derivative Project Manager

DBS Vickers Securities Thailand