คุณนิชาภัทร โชติรัตนา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (GHB-MBA) กลุ่มวิชาการจัดการ

“การได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ เป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุด ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการได้ฝึกฝนทักษะที่สามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานได้จริง และที่สำคัญอาจารย์และบุคลากรในภาควิชาทุกท่านได้มอบความรู้สึกเป็นกันเองตลอดเวลา เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง

สำหรับเคล็ดลับในการเรียน ต้องหมั่นใส่ใจที่จะเรียนรู้ แบ่งเวลา และจัดลำดับความสำคัญ หากเราเครียด อาจจะลองทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความเครียด สิ่งเหล่านี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้เราสำเร็จเป็นมหาบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้“