ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 6) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

Share This Post

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 6) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Activities & Events

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ กนกธร วัชรเมฆขลา นักศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต ชั้นปีที่1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มี license IC complex1 CFP Module 1 ผลสอบ CFP module 2 ประกาศผลเมื่อวันที่ 5/12/65 ว่า “ผ่าน” กำลังรอขึ้นทะเบียนเป็น Investment planer (ผู้วางแผนการลงทุน) กับทาง กลต.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั

Activities & Events

ภาพบรรยากาศความสนุกปนหลอน กับงานสัมนาสุดหลอนแห่งปี “GHOSTงานผี..พี่บอก” ที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมี กูรูสายมู “ต๊อกแต๊ก A4″ และดาราสาวสุดฮอต”เกรซ กาญจน์เกล้า” ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพบรรยากาศความสนุกปนหลอน

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch