ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (Summer รอบ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

Share This Post

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา  Click >> รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

——————————————————————————————————————————————————-

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท  **ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564**  

**นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป**

Click >> วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าเทอม

———————————————————————————————————————————————

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียน วันที่ 12 มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2564

หลักสูตร CEO MBA (ภาคปกติ)                                    เริ่มเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564

หลักสูตร CEO MBA (ภาคเสาร์-อาทิตย์)                       เริ่มเรียนวันที่ 12 มิถุนายน 2564

หลักสูตร iMBA (เรียนเฉพาะวันเสาร์)                            เริ่มเรียนวันที่ 12 มิถุนายน 2564

หลักสูตร eMBA (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)                       เริ่มเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2564

 

Click >> ตารางสอนหลักสูตร CEO MBA 

Click >>  ตารางการบรรยายหลักสูตร CEO MBA

Click >>  ตารางการบรรยายหลักสูตร iMBA

Click >>  ตารางการบรรยายหลักสูตร eMBA

ปฎิทินการศึกษา  Click >> ปฎิทินการศึกษา

———————————————————————————————————————————————

ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564)

การชำระเงิน : นักศึกษาสามารถเลือกการชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบผ่อนชำระ

           แบ่งชำระค่าลงทะเบียนเป็นจำนวน 3 งวด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการผ่อนผันชำระเงิน 

           (วันที่ผ่อนชำระ และจำนวนเงินที่ขอผ่อนผันการชำระเงิน ทางหลักสูตรฯ ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดในไฟล์คำร้อง)

           download ใบคำร้อง Click >> ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน

**สำหรับศิษย์เก่า เมื่อระบบเพิ่มส่วนลดศิษย์เก่าให้แล้ว สามารถเขียนใบคำร้องผ่อนชำระได้ที่ >> ใบคำร้องขอผ่อนชำระสำหรับศิษย์เก่า

กรอกรายละเอียดใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน 

และส่งเอกสารคำร้องมาที่ E-Mail : [email protected]  พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2564

วิธีที่ 2. เลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน 

            ชำระยอด 28,350 บาท ในระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2564

            มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใจดีออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่-นักศึกษาปัจจุบัน เรียนต่อปริญญาโท – ปริญญาเอก

             ส่วนลด 5% ของค่าหน่วยกิตในเทอมถัดไป สำหรับผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

             **เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

———————————————————————————————————————————————

การทำส่วนลดศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่า และนักศึกษาที่มีเครือญาติเป็นศิษย์เก่า)

– สำหรับศิษย์เก่า นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย พร้อมกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าสมาชิกสมาคม 500 บาท

ส่งสลิปไปที่เมลสมาคมศิษย์เก่าก่อนถึงจะทำการใส่ส่วนลดค่าหน่วยกิตอัตโนมัติ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564  

ใบสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย >> https://forms.gle/j7NNTsqyWxti9Z8bA

หนังสือรับรอง การเป็นสมาชิกสามัญสมาคมศิษย์เก่า  >> https://forms.gle/sSN961f5pFmmnoT96

– สำหรับเครือญาติ นักศึกษาชำระเงินค่าแรกเข้า 8,200 บาท ให้เรียบร้อย และติดต่อกลับบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 095-367-5512

ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2564

———————————————————————————————————————————————

การทำบัตรนักศึกษา

นักศึกษาส่งรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Utcc Plus ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

คลิก >> https://registrar.utcc.ac.th/?p=2175

 

———————————————————————————————————————————————

ขอให้นักศึกษาทุกท่านทำการเข้ากลุ่ม Line แยกตามหลักสูตรทึ่นักศึกษาสมัคร

CEO MBA (ภาคปกติ,ภาคค่ำ,ภาคเสาร์-อาทิตย์) >>> http://line.me/ti/g/9k6hwcfQe6

iMBA (IE MBA,IM MBA) เรียนวันเสาร์วันเดียว >>> http://line.me/ti/g/HNhNRRaUOb

eMBA (ME MBA,EM MBA) เรียนวันอาทิตย์วันเดียว >>> http://line.me/ti/g/8IcqYHwnSB

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Activities & Events

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซิกซ์ตี้ทรี จำกัด, เลขาธิการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และ ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) มาบรรยายในหัวข้อบรรยายใน หัวข้อ “ประเด็นในปัจจุบันและความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ของธุรกิจอีเว้นท์” รายวิชา GT523 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและอีเว้นท์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 13.-16.00 น ห้อง 5501

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ บรรยา

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch