หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศ

รายละเอียดในการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS บทที่1-3 

 

สำหรับ กลุ่มวิชาการจัดการ,การเงิน,การประกอบการ,การจัดการการโรงเเรม

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดบทที่ 1-3 (ฺรูปแบบของ Business Research)

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดบทที่ 1-3 (รูปแบบของ Problem Based Solving)

 คลิ้กที่นี่ >>> รูปแบบตาราง สรุปแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกลุ่มวิชาการตลาด

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดบทที่ 1-3

 

สำหรับกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คลื้กที่นี่ >>> รายละเอียดบทที่ 1-3

 

เเบบฟอร์มเกี่ยวกับ การศึกษาค้นคว้าอิสระ

>>> เเบบฟอร์มขอยื่นสอบโครงร่างเเละสอบเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ

>>> เเบบฟอร์มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

การจัดรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ

>>> ไฟล์ตัวอย่างการจัดรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ

>>> ไฟล์ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม