หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศ

รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ภาคฤดูร้อน รอบ 2

สอบวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

อาคาร 24 ชั้น 5

รอบเช้า 9.00 น.

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 1 (กลุ่มวิชาการจัดการ เเละ IE MBA)

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 2 (กลุ่มวิชาการตลาด)

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 3 (IM MBA)

 

รอบบ่าย 13.00 น.

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 1 (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เเละการเงินภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์)

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 2 (กลุ่มวิชาการประกอบการ,ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล เเละการเงิน ภาคปกติ เริ่มสัมภาษณ์ 13.30 น.)

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 3 (EM MBA เริ่มสัมภาษณ์ 12.00 น.) 

คลิ้กที่นี่ >>> ห้องสัมภาษณ์ที่ 4 (ME MBA เริ่มสัมภาษณ์ 12.00 น.)

*เอกสารการสมัครนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์