ประกาศ

การลงทะเบียน และตารางเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ลงทะเบียนออนไลน์ : วันที่ 29 เม.ย. - 12 พ.ค. 2562

คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิ้กที่ >>> http://gs.utcc.ac.th/images/pdf/online_gs_hb.pdf

** สำหรับนักศึกษา รหัส 19 การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562)

ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง**

วันชำระเงิน : วันที่ 13 - 19 พ.ค. 2562

คลิ้กที่นี่ >>>(ไฟล์) วิธีปริ้นต์ใบชำระค่าเทอม

ปฎิทินการศึกษา

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเรียน

เริ่มเรียน                                    วันที่ 3 มิ.ย. -11 ส.ค. 2562

ภาคปกติ และภาคค่ำ                    เริ่มเรียนวันที่ 3 มิ.ย. 2562

ภาคเสาร์-อาทิตย์                         เริ่มเรียนวันที่ 8 มิ.ย.2562

CEO MBA

คลิ้กที่นี่ >>> (ไฟล์) ตารางเรียน ปี 1 (รหัส 19) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562

คลิ้กที่นี่ >>> (ไฟล์) ตารางเรียน ปี 2 (รหัส 18) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

 

i-MBA

คลิ้กที่นี่ >>> (ไฟล์) ตารางเรียน ปี 1 (รหัส 19) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562

คลิ้กที่นี่ >>> (ไฟล์) ตารางเรียน ปี 2 (รหัส 18) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

e-MBA

คลิ้กที่นี่ >>> (ไฟล์) ตารางเรียน ปี 1 (รหัส 19) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562

คลิ้กที่นี่ >>> (ไฟล์) ตารางเรียน ปี 2 (รหัส 18) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561