หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศ

ตารางการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

 

คลิ้กที่นี่ >>> ตารางการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คลิ้กที่นี่ >>> เเบบฟอร์มเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คลิ้กที่นี่ >>> เเบบฟอร์มเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ(เฉพาะ CEO MBA กลุ่มวิชาการตลาด)

  คลิ้กที่นี่ >>>เเบบฟอร์มเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ(เฉพาะ CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ)

 หมายเหตุ : นักศึกษาต้องทำการส่งเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภายในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 

                    ก่อน 14.00 น. ที่ห้องบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1