หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศ

แบบฟอร์มการประเมินความก้าวหน้าวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

 

คลิ้กที่นี่ >>> เเบบฟอร์มการประเมิน CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ

คลิ้กที่นี่ >>> เเบบฟอร์มการประเมิน CEO MBA กลุ่มวิชาการตลาด การเงิน เเละการจัดการโลจิสติกส์

คลิ้กที่นี่ >>> เเบบฟอร์มการประเมิน iMBA