ประกาศ

การลงทะเบียน และตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ลงทะเบียนออนไลน์ : วันที่ 26 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561

คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิ๊กที่ http://gs.utcc.ac.th/images/pdf/online_gs_hb.pdf

วันชำระเงิน : วันที่ 10 - 23 ธ.ค. 2561

วิธีพิมพ์ใบจ่ายค่าเทอม คลิ๊กที่ http://gs.utcc.ac.th/images/Announcements/HowToPrintPayInSlip2558.pdf

ปฎิทินการศึกษา

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

เริ่มเรียน                                    วันที่5 มกราคม 2562 - 2 มิถุนายน 2562

ภาคปกติ และภาคค่ำ                    เริ่มเรียนวันที่ 7 มกราคม 2562

ภาคเสาร์-อาทิตย์                         เริ่มเรียนวันที่ 5 มกราคม 2562

(ไฟล์) ตารางเรียน CEO MBA (รหัส 18)

(ไฟล์) ตารางเรียน CEO MBA (รหัส 17)

หมายเหตุ : นักศึกษา ปี 1 (รหัส 18) ให้นักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

คลิ้กที่นี่--------- รายละเอียดการรับหนังสือเรียน