หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ประกาศ

ตารางสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการ

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คฃิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการตลาด