ประกาศ

การลงทะเบียน และตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA iMBA และ eMBA

ลงทะเบียนออนไลน์ : วันที่ 16 - 29 ก.ค. 2561

คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิ๊กที่ http://gs.utcc.ac.th/images/pdf/online_gs_hb.pdf

วันชำระเงิน : วันที่ 30 ก.ค. - 12 ส.ค. 2561

วิธีพิมพ์ใบจ่ายค่าเทอม คลิ๊กที่ http://gs.utcc.ac.th/images/Announcements/HowToPrintPayInSlip2558.pdf

ปฎิทินการศึกษา

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

เริ่มเรียน                                    วันที่14 สิงหาคม - 9 ธันวาคม 2561

ภาคปกติ และภาคค่ำ                       เริ่มเรียนวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ภาคเสาร์-อาทิตย์                             เริ่มเรียนวันที่ 18 สิงหาคม 2561

สอบกลางภาค                          วันที่  7 ตุลาคม 2561

สอบปลายภาค                         วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2561

 

(ไฟล์) ตารางเรียน CEO MBA (รหัส 18)

(ไฟล์) ตารางเรียน CEO MBA (รหัส 17)

(ไฟล์) ตารางเรียน iMBA และ eMBA (รหัส 18)

(ไฟล์) ตารางเรียน iMBA (รหัส 17)

 

(ไฟล์)  ข้อปฏิบัติในการรับหนังสือเรียน

 

หมายเหตุ : 1. นักศึกษา ปี 1 (รหัส 183) รอบ Summer ให้นักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

                2. นักศึกษา ปี 1 (รหัส 181) รอบ ภาคต้น ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้

                  ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

     3. วิชาเรียนที่ยังไม่มีห้องเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง