การอบรมระบบ iThesis 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

1.รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม

 

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 1 ก.ย.61

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 15 ก.ย.61

 

 2. ข้อปฏิบัติในการอบรม

-  เซ็นชื่อการเข้าร่วมการอบรมที่หน้าห้องอบรม

-  เตรียมเอกสารคู่มือการเข้าอบรม

-  Email และ Password ของมหาวิทยาลัย ในการเข้าระบบ (Login : ID@live4.utcc.ac.th)

   Password : Id ตามด้วยเลขบัตรประชาชน (เว้นแต่ นศ.จะได้เปลี่ยนของตัวเองไปแล้ว)