หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ประจำภาคต้น (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2561

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิชาปรับพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

ภาคปกติเรียนร่วมกับภาคค่ำ        เริ่มเรียนวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ภาคเสาร์-อาทิตย์                       เริ่มเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ไฟล์ ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษามารับเอกสารการเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันเปิดเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ทีมีตารางเรียนภาคค่ำ จะเรียนในช่วงปรับพื้นฐานเท่านั้น

               สำหรับนักศึกษา IE และ IM ที่มีตารางเรียนเป็นวันอาทิตย์ จะเรียนในช่วงปรับพื้นฐานเท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาท**ภายในวันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2561**

โดยนักศึกษาสามารถปริ้นใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เเละวิชาปรับพื้นฐาน ได้ตั้งเเต่วันที่ 29 มิถุนายน เป็นต้นไป

ขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

(ไฟล์) วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และวิชาปรับพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2561)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เริ่มเรียนวันที่ 14 สิงหาคม – 9 ธันวาคม 2561

ชำระเงินในวันที่ 30 กรกฎาคม- 12 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ : สำหรับตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

นักศึกษาสามารถทำเรื่องส่วนลดศิษย์เก่า 10 % ก่อนที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------