ประกาศ

การลงทะเบียน และตารางเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ลงทะเบียนออนไลน์ : วันที่ 30 เม.ย. - 13 พ.ค. 2561

คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิ๊กที่ http://gs.utcc.ac.th/images/pdf/online_gs_hb.pdf

** สำหรับนักศึกษา รหัส 18 การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561)

ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง**

 

วันชำระเงิน : วันที่ 14 - 20 พ.ค. 2561

วิธีพิมพ์ใบจ่ายค่าเทอม คลิ๊กที่ http://gs.utcc.ac.th/images/Announcements/HowToPrintPayInSlip2558.pdf

ปฎิทินการศึกษา

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางเรียน

เริ่มเรียน                                     วันที่2 มิ.ย. -26 ก.ค. 2561

ภาคปกติ และภาคค่ำ                  เริ่มเรียนวันที่ 4 มิ.ย. 2561

ภาคเสาร์-อาทิตย์                        เริ่มเรียนวันที่ 2 มิ.ย.2561

สอบกลางภาค                            วันที่ 25 มิ.ย. -1 ก.ค. 2561

สอบปลายภาค                           วันที่ 31 ก.ค. -5 ส.ค. 2561

CEO MBA

(ไฟล์) ตารางเรียน ปี 1 (รหัส 18) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561

(ไฟล์) ตารางเรียน ปี 2 (รหัส 17) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

I-MBA และ E-MBA

(ไฟล์) ตารางเรียน ปี 1 (รหัส 18) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561

(ไฟล์) ตารางเรียน ปี 2 (รหัส 17) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับหนังสือเรียน

ให้นักศึกษามารับหนังสือเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5 ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 2 - 16 มิ.ย. 2561

(ไฟล์) รายละเอียดการรับหนังสือเรียน