หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ประกาศผลการสอบ Proposal วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

 

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการ

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

 คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการตลาด

คลิ้กที่นี่ >>> กลุ่มวิชาการเงิน

คลิ้กที่นี่ >>> เเบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้า IS