รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คลิ๊กที่นี่ ---------รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนในภาคเรียนแรก

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2560)

**ภายในวันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560** ชำระเงินได้ที่ กองการเงิน ตึก 10 ชั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2560)

**ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง**

เริ่มเรียน                              วันที่21 สิงหาคม - 10 ธันวาคม 2560

ภาคปกติ และภาคค่ำ           เริ่มเรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ภาคเสาร์-อาทิตย์                  เริ่มเรียนวันที่ 26 สิงหาคม 2560

รับเอกสารการเรียน ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 คลิ๊กที่นี่ ------ กำหนดการการรับหนังสือ

คลิ๊กที่นี่ --------- ตารางเรียน ปี 1 (รหัส 17)

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบภายในวันที่ 2 กันยายน 2560

ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิ๊กที่นี่ --------- การทำบัตรนักศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำส่วนลดศิษย์เก่า 10 % (สำหรับนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

ให้นักศึกษามาทำเรื่องส่วนลดศิษย์เก่า 10 % ก่อนที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ทางหลักสูตรฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รหัส17) ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

*นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ จอดรถค้างคืนได้ที่ อาคาร 8 ชั้น 4